Title

禁 毒 宣 传 资 源

禁 毒 宣 传 单 张 ( 大 麻 係 毒 品 )

 • 禁 毒 宣 传 单 张 ( 大 麻 系 毒 品 )

  关 于 大 麻 二 酚 (CBD) 产 品 的 资 料

  关 于 大 麻 二 酚 (CBD) 产 品 的 资 料

  有 关 大 麻 的 更 多 资 料

  有 关 大 麻 的 更 多 资 料

  禁 毒 宣 传 单 张 ( 贩 毒 诱 害 切 勿 上 钓 )

 • 禁 毒 宣 传 单 张 ( 贩 毒 诱 害 切 勿 上 钓 )

  资 料 库

  大 麻 祸 害 知 多 点

 • 大 麻 祸 害 知 多 点

  禁 毒 影 片 :

 • 禁 毒 全 接 触 ( 2021 年 6 月 27 日 )
 • 禁 毒 全 接 触 ( 2021 年 6 月 26 日 )
 • 禁 毒 多 面 睇 2.0 ( 2020 年 12 月 20 日 )
 • 禁 毒 多 面 睇 2.0 ( 2020 年 12 月 19 日 )
 • 东 张 西 望 ( 2020 年 6 月 24 日 )
 • 东 张 西 望 ( 2020 年 6 月 25 日 )
 • 东 张 西 望 ( 2020 年 6 月 26 日 )
 • 禁 毒 多 面 睇 ( 2020 年 6 月 27 日 )
 • 禁 毒 多 面 睇 ( 2020 年 6 月 28 日 )
 • 《 我 系 歌 手 》
 • 《 放 弃 一 个 人 》
 • 禁 毒 基 金 赞 助「Your Choice」纳米电影创作比赛《人生选影》
 • 禁 毒 基 金 赞 助「Your Choice」纳米电影创作比赛《毒?友?同行?》
 • 禁 毒 基 金 赞 助「Your Choice」纳米电影创作比赛《Your Choices》
 • 禁 毒 基 金 赞 助「Your Choice」纳米电影创作比赛《关键时刻》

  资 料 库

  电 视 宣 传 短 片 :

 • 别 让 氯 胺 酮 打 败 你 !
 • 贩 毒 诱 害 切 勿 上 钓
 • 自 在 生 活 远 离 大 麻
 • Take到上瘾,无咗人生

  资 料 库

  海 报 :

 • 禁 毒 海 报 「 咪 畀 K 仔 K.O. 你 !」
 • 禁 毒 海 報 「贩 毒 诱 害 切 勿 上 钓」
 • 禁 毒 海 报 「自 在 生 活 远 离 大 麻」
 • 禁 毒 海 报 「 大 麻 系 毒 品 」
 • 禁 毒 海 报「Take 到 上 瘾 , 无 咗 人 生」
 • 禁 毒 海 报「『冰』会 溶 咗 你 个 脑 」

  资 料 库

  电 台 节 目:

 • 新城电台《无毒Cheer Up 舞动教室》

  资 料 库

  禁 毒 宣 传 声 带 :

 • 电台宣传声带

  资 料 库

  以 少 数 族 裔 为 对 象 的 禁 毒 刊 物

 • 印度文
 • 尼泊尔文
 • 巴基斯坦文
 • 印尼文
 • 他加禄文
 • 泰文

  资 料 库

  展 板

 • 请 参 阅 禁 毒 处 主 网 页


  报 告 及 文 件

  资 料 库  如 何 索 取 刊 物 或 借 用 海 报

  如 欲 索 取 刊 物 或 借 用 展 板 , 可 填 妥 申 请 表 格 后,以 电 邮 或 传 真 方 式 联 络 禁 毒 处 职 员 :
  申 请 表 格: 申 请 表 格.pdf
  传 真: 2810 1790
  电 话: 2867 2767
  电 邮: sbenq@sb.gov.hk
  地 址: 香 港 金 钟 道 66 号 金 钟 道 政 府 合 署 高 座 30 楼  部 分 资 料 以 Portable Document Format (PDF) 档 案 格 式 储 存 , 须 用 Adobe Acrobat Reader 来 观 看 或 列 印 。


  主 页     English     繁 体