Title

禁 毒 宣 传 资 源

禁 毒 影 音 宣 传 片

电 视 宣 传 短 片 :

 • 自 在 生 活 远 离 大 麻
 • Take到上瘾,无咗人生

  资 料 库

  禁 毒 影 片 :

 • 东 张 西 望 ( 2020 年 6 月 24 日 )
 • 东 张 西 望 ( 2020 年 6 月 25 日 )
 • 东 张 西 望 ( 2020 年 6 月 26 日 )
 • 禁 毒 多 面 睇 ( 2020 年 6 月 27 日 )
 • 禁 毒 多 面 睇 ( 2020 年 6 月 28 日 )
 • 《 我 系 歌 手 》
 • 《 放 弃 一 个 人 》
 • 禁 毒 基 金 赞 助「Your Choice」纳米电影创作比赛《人生选影》
 • 禁 毒 基 金 赞 助「Your Choice」纳米电影创作比赛《毒?友?同行?》
 • 禁 毒 基 金 赞 助「Your Choice」纳米电影创作比赛《Your Choices》
 • 禁 毒 基 金 赞 助「Your Choice」纳米电影创作比赛《关键时刻》

  资 料 库

  禁 毒 宣 传 声 带 :

 • 电台宣传声带

  资 料 库

  电台节目:

 • 新城电台《梦想事大无毒超新SING》
 • 同行抗毒2019
 • 商业电台《企硬! 唔take嘢!向毒品说不!》

  资 料 库

  禁 毒 宣 传 单 张 及 海 报

  单 张 :

 • 禁 毒 宣 传 单 张 ( 大 麻 系 毒 品 )
 • 有 关 大 麻 的 进 一 步 资 料
  海 报 :

 • 禁 毒 海 报 「 大 麻 系 毒 品 」
 • 禁毒海报「Take到上瘾,无咗人生」
 • 禁毒海报「『冰』会溶咗你个脑」
 • 禁毒海报「贩毒无好下场!」

  资 料 库

  以 不 同 族 裔 人 士 为 对 象 的 禁 毒 刊 物

 • 印度文
 • 尼泊尔文
 • 巴基斯坦文
 • 印尼文
 • 他加禄文
 • 泰文

  资 料 库

  展板

 • 请 参 阅 禁 毒 处 主 网 页


  报 告 及 文 件

  资 料 库  如 何 索 取 刊 物 或 借 用 海 报

  如 欲 索 取 刊 物 或 借 用 展 板 , 可 填 妥 申 请 表 格 后,以 电 邮 或 传 真 方 式 联 络 禁 毒 处 职 员 :
  申 请 表 格: 申 请 表 格.pdf
  传 真: 2810 1790
  电 话: 2867 2767
  电 邮: sbenq@sb.gov.hk
  地 址: 香 港 金 钟 道 66 号 金 钟 道 政 府 合 署 高 座 30 楼  部 分 资 料 以 Portable Document Format (PDF) 档 案 格 式 储 存 , 须 用 Adobe Acrobat Reader 来 观 看 或 列 印 。


  主 页     English     繁 体