Title

禁 毒 宣 傳 資 源

禁 毒 影 音 宣 傳 片

電 視 宣 傳 短 片 :

 • 自 在 生 活 遠 離 大 麻
 • Take到上癮,無咗人生

  資 料 庫

  禁 毒 影 片 :

 • 東 張 西 望 ( 2020 年 6 月 24 日 )
 • 東 張 西 望 ( 2020 年 6 月 25 日 )
 • 東 張 西 望 ( 2020 年 6 月 26 日 )
 • 禁 毒 多 面 睇 ( 2020 年 6 月 27 日 )
 • 禁 毒 多 面 睇 ( 2020 年 6 月 28 日 )
 • 《 我 係 歌 手 》
 • 《 放 棄 一 個 人 》
 • 禁 毒 基 金 贊 助「Your Choice」納米電影創作比賽《人生選影》
 • 禁 毒 基 金 贊 助「Your Choice」納米電影創作比賽《毒?友?同行?》
 • 禁 毒 基 金 贊 助「Your Choice」納米電影創作比賽《Your Choices》
 • 禁 毒 基 金 贊 助「Your Choice」納米電影創作比賽《關鍵時刻》

  資 料 庫

  禁 毒 宣 傳 聲 帶 :

 • 電台宣傳聲帶

  資 料 庫

  電台節目:

 • 新城電台《夢想事大無毒超新SING》
 • 同行抗毒2019
 • 商業電台《企硬! 唔take嘢!向毒品說不!》

  資 料 庫

  禁 毒 宣 傳 單 張 及 海 報

  單 張 :

 • 禁 毒 宣 傳 單 張 ( 大 麻 係 毒 品 )
 • 有 關 大 麻 的 進 一 步 資 料
  海 報 :

 • 禁 毒 海 報 「 大 麻 係 毒 品 」
 • 禁毒海報「Take到上癮,無咗人生」
 • 禁毒海報「『冰』會溶咗你個腦」
 • 禁毒海報「販毒無好下場!」

  資 料 庫

  以 不 同 族 裔 人 士 為 對 象 的 禁 毒 刊 物

 • 印度文
 • 尼泊爾文
 • 巴基斯坦文
 • 印尼文
 • 他加祿文
 • 泰文

  資 料 庫

  展板

 • 請 參 閱 禁 毒 處 主 網 頁


  報 告 及 文 件

  資 料 庫  如 何 索 取 刊 物 或 借 用 海 報

  如 欲 索 取 刊 物 或 借 用 展 板 , 可 填 妥 申 請 表 格 後,以 電 郵 或 傳 真 方 式 聯 絡 禁 毒 處 職 員 :
  申 請 表 格: 申 請 表 格.pdf
  傳 真: 2810 1790
  電 話: 2867 2767
  電 郵: sbenq@sb.gov.hk
  地 址: 香 港 金 鐘 道 66 號 金 鐘 道 政 府 合 署 高 座 30 樓  部 分 資 料 以 Portable Document Format (PDF) 檔 案 格 式 儲 存 , 須 用 Adobe Acrobat Reader 來 觀 看 或 列 印 。


  主 頁     English     簡 體